• Informatie: 0541-353505

Noodoproep steun voor afwenden faillissement voor a.s. dinsdag 25 september!

Geliefde vrienden van Saron,

Het Pastoraal Centrum Saron is in het leven geroepen in 1970 en heeft in de loop der jaren vele tienduizenden hulpvragers mogen begeleiden tot genezing en herstel. Voor alle professionele werkers is in ons werken altijd leidend geweest : het bevrijdende evangelie van Jezus Christus. Saron biedt een uniek concept aan op het gebied van zorg. Wij geloven in kleinschaligheid, in een woon-werkgemeenschap waar onze gasten geen anonieme patiënten zijn, maar hulpvragers die betrokken zorg verdienen.

Verloop rechtszaak

In de zomer van 2018 is er een rechtszaak geweest tegen Saron wegens vermeende zorgfraude. De rechter heeft Saron en haar leiders op alle fronten vrijgesproken en hekelde de wijze hoe het OM deze vervolging vorm had gegeven Zie link op internet voor meer info: https://bit.ly/2KSGgPe

Toekomst

Binnen Saron bestaat eensgezindheid over de door Zorggroep Saron te varen koers en in het vertrouwen dat de heer Gerard Schut de aangewezen persoon is om de uitvoering daarvan in goede banen te leiden. Meer dan ooit bestaat er behoefte aan rust en continuïteit. Schut vervult een sleutelrol binnen de organisatie en wordt daarbinnen en buiten gewaardeerd.

Faillissementsaanvraag en het afwenden daarvan

Op 13 september werden wij binnen Saron geconfronteerd met een faillissementsaanvraag bij de rechtbank Almelo. Alle organen binnen Saron waren niet gekend in deze aanvraag en zijn ook niet in staat gesteld om mee te denken over een eventuele oplossing.

Als Saron tekenen wij verzet aan tegen deze keuze! Zorggroep Saron heeft te maken met een tijdelijk tekort als gevolg van de dure strafzaak en aanzienlijke onvoorziene extra uitgaven. Dat maakt een faillissement echter nog niet noodzakelijk. De operationele activiteiten van Zorggroep Saron zijn immers kostendekkend. Een faillissement van Zorggroep Saron is in onze ogen een zinloze verkwisting van kapitaal, zorg en werkgelegenheid. We hebben een fantastisch medewerkersbestand die zich met hart en ziel inzet voor de zaak. Daarnaast hebben onze hulpvragers gekozen voor Saron en niet voor een andere instelling. Saron kent een goede bezettingsgraad en een hoge cliënttevredenheid.

Dit werk moet blijven bestaan. Vanuit onze betrokkenheid bij Zorggroep Saron hebben wij een reddingsplan opgesteld voor de stichting die wij een warm hart toedragen. Daarbij vragen wij uw hulp. Met de curator is gekeken naar de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen dit faillissement. Er blijkt op korte termijn nog € 75.000,- nodig te zijn vóór 25 september.

Help ons en doe mee…

Wilt u voor ons bidden en geven? Uw gift kan het grote verschil maken voor vele hulpvragers die er nu zijn en de velen die nog gaan komen. Indien u wilt geven, doe het dan nog deze maand, dus vóór 25 september 2018.

Doneren kan op Stichting Vrienden van Saron op IBAN NL 22 RABO 0150 4408 39 o.v.v. “Afwenden Faillissement Saron”.

Online geven via iDEAL

Geef een omschrijving

Kies jouw bank

De betaling wordt afgehandeld door Digiwallet / Targetpay.

Deze steunstichting is aangemerkt door de belastingdienst als een ANBI. Daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Uw gift komt goed terecht

Wij zeggen u toe dat het verzamelde giftengeld slechts daadwerkelijk wordt overgemaakt aan Zorggroep Saron indien het voldoende blijkt om een faillissement te voorkomen. Mocht het faillissement onverhoopt niet worden afgewend dan ontvangt u uw gift weer terug van Vrienden van Saron. Wij maken dus alleen gebruik van uw gift als deze ook daadwerkelijk kan bijdragen aan het voorkomen van een faillissement! Tot slot vermelden wij dat onze oud-bestuurder, de heer Henk Hak, door de cliëntenraad is voorgedragen en hij heeft zich bereid getoond zitting te nemen in de Raad van Toezicht van Zorggroep Saron. Wij hebben veel vertrouwen in de heer Hak gezien zijn jarenlange betrokkenheid bij Saron in het verleden en zijn bestuurlijke ervaring.

Vriendelijke groet en Gods zegen,

Gerrit Beking (voorzitter) Stichting Vrienden van Saron
t. 06-43190239
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doneer aan Saron

Het is overduidelijk dat in ons land (en natuurlijk ook daar buiten) de geestelijke nood aan het toenemen is. Dat komt mede door de toenemende individualisering en maatschappelijke druk. Ook is er een duidelijke en sterker wordende tendens dat er steeds minder maatschappelijke financiële middelen beschikbaar zijn om de dringend gewenste zorg te betalen. Pastoraal Centrum Saron is van mening dat elke hulpvrager in principe in aanmerking moet kunnen komen voor zorg. Financiën mogen onder christenen nooit de reden zijn om zorg niet aan te kunnen bieden.

De Stichting Vrienden van Saron beheert een steunfonds. Hulpvragers kunnen (uitsluitend via het pastorale centrum) geldelijke ondersteuning vragen bij het fonds in die gevallen dat er echt geen andere financieringsbronnen zijn.

Stichting ‘Vrienden van Saron’ voldoet aan de ANBI wetgeving en giften aan de stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U kunt donateur worden van deze stichting door periodiek te geven of eenmalig een gift schenken.

> Ga naar het formulier om u aan te melden. 

Wij garanderen u dat elk geschonken bedrag voor de volle 100% ten gunste komt van onze christelijke zorg.

Bankrekeningnummers

U kunt uw donatie overmaken op onze bankrekening bij de

  • Rabobank IBAN NL22RABO0150440839
  • ING IBAN NL29INGB0002206539

Ten name van Stichting Vrienden van Saron onder vermelding van 'Gift'

U kunt ons ook structureel steunen door u aan te melden via de pagina 'informatie aanvragen'

Nalatenschap of Legaat

Wanneer u er aan denkt om Saron te gedenken en/of opnemen in uw testament (Lucas 12 : 42) dan hierbij de volgende belangrijke gegevens :

Ten name van :

Stichting Vrienden van Saron    (ANBI-status)
Paandersdijk 2
7544 PZ Beuningen (ov)   
Bankrekening : NL22RABO0150440839

Meer informatie over nalatenschap of een legaat kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0643190239 (Gerrit Beking)

Doneer nu

Steun ons door een donatie over te maken via iDeal.

Geef een omschrijving

Kies jouw bank

De betaling wordt afgehandeld door Digiwallet / Targetpay.

saron

Bezoek de website van Pastoraal Centrum Saron

Saron pastoraal Centrum christelijke hulp

Welkom

Stichting Vrienden van Saron heeft als doel om christelijke pastorale hulp in Nederland te ondersteunen. Saron Pastoraal Centrum heeft onze speciale aandacht. 

Ontstaan Vrienden van Saron

Vrienden van Saron is ontstaan vanuit Saron Pastoraal Centrum met het verlangen om mensen te helpen zorg te ontvangen wanneer dit niet vanzelfsprekend is.

Contact

  • Adres: Paandersdijk 2 - 7588 PZ - Beuningen (Ov.)
  • Tel: 0541-353505
  • Fax: 0541-356065
  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.