• Informatie: 0541-353505

ANBI gegevens

Naam: St. Vrienden van Saron
RSIN nummer: 822619210
KvK 50214632

Contactgegevens:
Adres: Paandersdijk 2, 7588 PZ - Beuningen (Ov.)
Tel: 0541-353505
Fax: 0541-356065
Internet: www.vriendenvansaron.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een beschrijving van onze doelstelling vindt u onder de tab 'Over Vrienden van Saron'.

Hoofdlijnen beleidsplan

• het werk dat de instelling doet
St. Vrienden ondersteunt op financieel gebied Pastoraal Centrum Saron. Zij geeft voorts voorlichting over het werk van P.C. Saron en zamelt gelden in.

• de manier waarop de instelling geld werft
Door middel van de website, fondswerving, lezingen in kerken, door het verspreiden van folders etc.

• het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt beheerd op drie bankrekeningen. Elke drie maanden wordt in de bestuursvergadering vergaderd  en wordt de financiële situatie geëvalueerd. Er wordt naar een stabiele financiële positie gestreefd om te waarborgen dat er voldoende mogelijkheden blijven bestaan om de doelstelling te verwezenlijken.

• de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt in hoofdzaak besteed aan het ondersteunen van P.C. Saron, clienten die zorg nodig hebben en over onvoldoende geldmiddelen beschikken en in geringe mate aan PR-doeleinden.

Functies bestuur

Voorzitter: Gerrit Beking, 6 september 1953
Secretaris: Norton de Jong, 21 december 1971
Penningmeester: Johan 't Hart, 20 oktober 1953
Bestuurslid: functie is vacant

Beloningsbeleid

De bestuurders krijgen enkel vergoeding voor gemaakte reiskosten en onkosten welke voortvloeien uit de verrichte bestuurlijke taken
De stichting heeft geen personeel in dienst

Actueel verslag van de uitgeoefende werkzaamheden

Verantwoording 2016

Actueel verslag van de werkzaamheden in 2016

Promotieactiviteiten

In hetjaar 2016 is er aandacht gegeven aan het verder versterken van de band met onze achterban.

Door de samenwerking met Conferentieoord “De Ark” in ter Apel zien we als bestuur verdere mogelijkheden om meer mensen te bereiken en zowel het Conferentiecentrum als Pastoraal Centrum Saron nog beter te promoten. Onze voorzitter is in 2016 regelmatig op het conferentieoord De Ark aanwezig geweest om tijdens de opening van elke conferentieiedere deelnemer een welkomsttas te overhandigen.

Financiële bijdragen aan pastoraal Centrum Saron

Als bijdrage aan de nieuwbouw zorgunits hebben we een bedrag ter beschikking gesteld van € 77.777,77. Zoals aan het bedrag te zien is heeft dit naast een financiële betekenis ook een geestelijke betekenis!

Verder zijn we zeer verheugd om ook de gedane aanvraag voor de financiële ondersteuning cliënten ad € 15.000,00 te honoreren. Dit betreft mensen die hun verblijf op P.C. Saron in beperkte mate of helemaal niet kregen vergoed via de verzekering etc.

Financiële ondersteuning De Ark

We hebben vanwege het jubileum van de St. De Ark die met Saron is verbonden een gift overgemaakt van  € 7.500,00, welke is gebruikt om de inrichting te vernieuwen.

>Ondersteuning op geestelijk vlak:

Hoewel onze stichting los staat van P.C. Saron is onze doelstelling natuurlijk wel om P.C. Saron te ondersteunen. De onderzoeken die lopen inzake de besteding van de PGB gelden hebben een zware wissel getrokken op de directie en medewerkers van P.C. Saron.

Deze rechtszaak loopt nog steeds en de verhoren zijn in volle gang. We hopen en bidden dat in 2017 er een uitspraak zal komen.

Inkomsten

Ons werk is in 2016 weer ondersteund door een groot aantal particulieren die een belangrijke basis vormen voor ons werk.We merken ook dat daar bijdragen bijzitten van oud gasten van P.C. Saron die met hart en ziel verbonden zijn met het bijzondere mooie werk wat de HEERE door P.C. Saron doet.

We zien wel een teruggang van de inkomsten...

Via de post legaten is een bedrag van € 7.000,-- binnen gekomen.

 

Financiële verantwoording

De jaarstukken over 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 kunt via de onderstaande link inzien met balans, staat van baten en lasten en een toelichting.

  pdfJaarstukken_2016_vrienden_van_saron.pdf

  pdfJaarstukken_2015_vrienden_van_saron.pdf

  pdfJaarrekening_2014_Vrienden_van_Saron_.pdf

pdfFinancieel_jaarverslag_V.V._saron_2013.pdf

pdfJaarrekening over 2012.pdf

Doneer nu

Steun ons door een donatie over te maken via iDeal.

Geef een omschrijving

Kies jouw bank

De betaling wordt afgehandeld door Targetpay.

saron

Bezoek de website van Pastoraal Centrum Saron

Saron pastoraal Centrum christelijke hulp

Welkom

Stichting Vrienden van Saron heeft als doel om christelijke pastorale hulp in Nederland te ondersteunen. Saron Pastoraal Centrum heeft onze speciale aandacht. 

Ontstaan Vrienden van Saron

Vrienden van Saron is ontstaan vanuit Saron Pastoraal Centrum met het verlangen om mensen te helpen zorg te ontvangen wanneer dit niet vanzelfsprekend is.

Contact

  • Adres: Paandersdijk 2 - 7588 PZ - Beuningen (Ov.)
  • Tel: 0541-353505
  • Fax: 0541-356065
  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.